Havlayan Kirpi Logo

2014 LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya) Konu Dağılımı

Havlayan KirpiYorum Yok
YGS sınavının yaklaşması ile birlikte LYS sınavına çalışmaya başlayan öğrenciler 2014 LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya) sınavı konu dağılımı konusunda bilgi istiyorlar. LYS-3 Edebiyat ve Coğrafya sınavında sizlere 56 Edebiyet ve 24 Coğrafya sorusu sorulacaktır. Bu soruların nerelerden çıkacağı hangi konuları barındırdığı bu makalemizde paylaşılmıştır.

Her yıl ülkemizde milyonlarca üniversite adayının istediği üniversitelere girebilmeleri için düzenlenen YGS ve LYS sınavları büyük önem arz ediyor. Üniversiteye girmek isteyen genç arkadaşlar ilk önce YGS sınavına girerek yeterli puanı elde etmelerinin ardından LYS sınavı ile 4 yıllık üniversiteleri kazanmaya gayret gösteriyor. Bu sebeple LYS sınavı daha büyük öneme sahip durumda. YGS sınavına kısa bir süre kala öğrenci arkadaşlar YGS sınav çalışmalarını bitirip LYS sınavına çalışmaya başladılar. Bu noktada ise üniversite adaylarının en çok ihtiyacı olan nokta şüphesiz 2014 LYS konuları olmaktadır. Bu yazımızda sizlere 2014 LYS-3 konuları bir başka deyişle 2014 Edebiyat-Coğrafya konuları hakkında bilgiler vereceğiz. Özellikle sayısal bölümleri tercih edeceklerin çok yüksek puanlar elde etmesi gerektiği 2014 LYS-3 konu dağılımı ve 2014 Edebiyat-Coğrafya Konu Dağılımı hakkında detaylı tablolar yazımızın devamında sunulmuştur.

2014 LYS-3 Edebiyat-Coğrafya Konuları

LYS-3 Edebiyat Konuları

1- İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
2- Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
3- Halk Edebiyatı
4- Divan Edebiyatı
5- Tanzimat Edebiyatı
6- Servet-i Fünun Edebiyatı
7- Fecr-i Ati Edebiyatı
8- Milli Edebiyat Dönemi
9- Cumhuriyet Edebiyatı
10- Batı Edebiyatı
11- Edebî Akımlar
12- Edebî Sanatlar
13- Şiir Bilgisi
14- Nesir Bilgisi
15- Ayrıca YGS Türkçe Konuları

LYS-3 Coğrafya Konuları

1- DOĞAL SİSTEMLER
Topografya ve Kayaçlar
Levha Hareketlerinin Etkileri
Levha Hareketlerinin Etkileri
Doğadaki üç Unsur ( Su - Türkiye'nin Su varlığı
Doğadaki üç Unsur ( Toprak- Türkiye'de Toprak Tipleri ve Toprak Kullanımı
Doğadaki üç Unsur ( Bitki- Türkiye'de Görülen Bitki Türleri
Biyoçeşitlilik
Ekosistemin İşleyişi
Enerji akışı ve madde döngüsü
Hidroelektrik Potansiyel
Doğadaki ekstrem Olaylar

2- BEŞERİ SİSTEMLER
Nüfusun Gelişimi ve Dağılışı
Nüfusun Nitelikleri
Göçlerin neden ve sonuçları
Nüfus Politikaları ve Şehirlerin Fonksiyonları
Türkiye'nin Nüfus Özellikleri ve Hareketleri
Türkiye'de Yerleşmeler ve Nüfusun Geleceği
Türkiye'nin Nufus Politikası

3- EKONOMİK FAALİYETLER
Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkileri
Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkileri
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması
Ekonomiye Yön Veren Güç(Doğal Kaynaklar

4- MEKANSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE
Türkiye'nin Coğrafi Konumu (medeniyetlerin Merkezi Türkiye
Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler
Türkiye'de Tarım ve Tarım Ürünleri
Türkiye'de Tarım ve Tarım Ürünleri
Türkiye'de Hayvancılık
Türkiye'nin Madenleri ve Enerji Kaynakları
Sanayi ve Turizm (Genel)
Türkiye'de Sanayi ve Turizm
Dünya'da Ulaşım ve Ticaret
Türkiye'de ve Ulaşım ve Ticaret
Ekonomil Faaliyetler (Genel)

5- ÇEVRE VE TOPLUM
Doğal Afetler
Türkiye'de Doğal Afetler
Doğal Kaynaklar ve Çevre
Doğal Kaynakların Keşfi ve Kullanımı ve Çevreye Etkileri
Doğal KaynaklarınKüresel Etkileri
Küresel Çevre Sorunları
Küresel Çevre Sorunları

6- KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ÜLKELER
Fiziki ve Beşeri Coğrafya Özelliklerine Göre Bölgeler
Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri( Kıyı Bölgeleri )
Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri( İç Bölgeler )
Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri
Ülkeleri Tanıyalım
Ülkeleri Tanıyalım
Ülkeleri Tanıyalım
Küreselleşmenin Etkileri (Örgütler)

Diğer LYS bölümlerinin konuları 2014 LYS KONULARI başlıklı yazımızda sunulmuştur.
"Yorumlama Biçimi" sekmesinde Adı/Url ya da Anonim seçerek yorum yapabilirsiniz.

Henüz yorum yapılmamış.

icon icon Anasayfa